Fakta om vores skole

Malling Skole blev etableret i 1959. Der er dog sket en del siden, og den nuværende skolebygning er løbende blevet tilbygget og moderniseret.

Malling Skole er placeret i et område med et differentieret elevgrundlag, der socioøkonomisk svarer til normalfordelingen i Danmark. Det giver os rigtigt gode muligheder for at danne og ruste eleverne til det liv, som venter efter folkeskolen.

Skolen har cirka 600 elever fordelt på 28 klasser.

Skolen har cirka 75 medarbejdere fordelt på lærere, pædagoger, teknisk og administrativt personale samt skolens ledelse.

Se Malling Skoles skoledistrikt på et kort.

Vores pædagogiske grundlag

Malling Skole laver skole med udgangspunkt i Folkeskoleloven og kommunens børne- og ungepolitik.

På Malling Skole er det vores opgave at skabe mulighed for, at alle oplever sig som en del af et fællesskab med plads til forskellighed. Forståelse og accept af forskellighed er en forudsætning for, at vi kan skabe demokratisk dannede individer, som møder hinanden med anerkendelse, omsorg og nysgerrighed og som har mod på og lyst til at lære.

For at alle vores elever oplever sig som en del af et fællesskab, er det fundamentalt, at vi som skole påtager os den professionelle, faglige og forpligtende handleret og skaber rammer for fællesskaber i alle sammenhænge. Derfor forsøger vi altid at være stærke rollemodeller, der er både vedholdende og fleksible.

Vores undervisning er opdelt i tre afdelinger:

  • Indskolingen for 0.-3. årgang
  • Mellemtrinnet for 4.-6. årgang
  • Udskolingen for 7.-9. årgang

Desuden har vi en SFO (skole-fritids-ordning), hvor dit barn er sikret en plads fra 0.-3. klasse.

SFO’en er et fritidstilbud, som har åbent, når skoledagen slutter. Det er kl. 14.00-17.00 mandag-torsdag og 12.30-16.30 om fredagen.

Vores fysiske rammer

Malling Skole er omkranset af store grønne arealer. Udearealerne er et stort aktiv for det pædagogiske arbejde med leg og bevægelse.

Skolens principper