Gå til hovedindhold

Forældreråd i SFO

I Malling SFO har vi gennem de sidste år haft et forældreråd, hvor de fleste medlemmer genopstiller. Det har givet kontinuitet og stabilitet i samarbejdet.

Indhold

  Det er af stor værdi for SFO, at du som forælder brænder for opgaven.

  Opgaver og årlige møder

  Der er fire årlige møder og en eftermiddag i Rollespilsdagens tegn, hvor alle medlemmer arbejder frivilligt. På møderne er der løbende pædagogiske diskussioner samt orientering om, hvordan pædagogikken udøves i hverdagen.

  Det kan blandt andet være støjniveau, sprogbrug, kammeratskab/venskab, brug af skærm og mobiltelefon.

  Forældrerådet er talerør for forældrene i SFO’en. Der kan være tale om opklarende spørgsmål, eller forslag til tiltag af forskellig art både praktisk og pædagogisk.

  Forældrerådet er desuden bindeled til skolebestyrelsen. SFO-forældrerådet holder to møder årligt med skolebestyrelsen:

  Novembermødet

  Her er indholdet en status på SFO-forældrerådets arbejde, hvor skolebestyrelsen orienteres om SFO-forældrerådets evaluering af SFOens virksomhed i det foregående år. Desuden drøftes indholdet af samarbejdsaftalen mellem SFO-forældreråd og skolebestyrelse.

  Martsmødet

  Sparringsmøde mellem SFO-forældreråd og Skolebestyrelse.

  Drøftelse af SFO-indsatsområder.
  Gennemgang af SFO-budget

  Hvem er medlem?

  Her kan du se nuværende medlemmer af SFO forældrerådet.

  Hvornår er der valg?

  Der afholdes valg sidst i september i forbindelse med forældremøder i 0. til 3. klasse

  Referater fra møderne

  Der kommer altid referat fra disse møder på SFO'ens hjemmeside, samt fysiske opslag på forældrerådstavle.

  Klik her for at se referater

  Sidst opdateret: 28. november 2023