Det er af stor værdi for SFO, at du som forælder brænder for opgaven.

Opgaver og årlige møder

Der er fire årlige møder og en eftermiddag i Rollespilsdagens tegn, hvor alle medlemmer arbejder frivilligt. På møderne er der løbende pædagogiske diskussioner samt orientering om, hvordan pædagogikken udøves i hverdagen.

Det kan blandt andet være støjniveau, sprogbrug, kammeratskab/venskab, brug af skærm og mobiltelefon.

Forældrerådet er talerør for forældrene i SFO’en. Der kan være tale om opklarende spørgsmål, eller forslag til tiltag af forskellig art både praktisk og pædagogisk.

Forældrerådet er desuden bindeled til skolebestyrelsen. SFO-forældrerådet holder to møder årligt med skolebestyrelsen:

Novembermødet

Her er indholdet en status på SFO-forældrerådets arbejde, hvor skolebestyrelsen orienteres om SFO-forældrerådets evaluering af SFOens virksomhed i det foregående år. Desuden drøftes indholdet af samarbejdsaftalen mellem SFO-forældreråd og skolebestyrelse.

Martsmødet

Sparringsmøde mellem SFO-forældreråd og Skolebestyrelse.

Drøftelse af SFO-indsatsområder.
Gennemgang af SFO-budget

Hvem er medlem?

Forældrekredsen er repræsenteret ved:

Formand: Katrine Knudby Nielsen
Næstformand: Mette Stitz
Eva Mills, Mathias Keller Madsen, Malene Kruhl og Vikki Vermod.

Fra personalet: pædagogisk leder Lise Meyer og pædagog Ditte Andersen.

Hvornår er der valg?

Der afholdes valg sidst i september i forbindelse med forældremøder i 0. til 3. klasse

Referater fra møderne

Der kommer altid referat fra disse møder på SFO'ens hjemmeside, samt fysiske opslag på forældrerådstavle.

Klik her for at se referater