Vores anti-mobbestrategi skal sikre trivsel for alle

Vores anti-mobbestrategi er med til at sikre, at personalet arbejder med at forebygge, at mobning opstår. Den betyder også, at vi er klar med indsatser på skolen og i samarbejde med dig som forælder, hvis dit barn kommer i mistrivsel.

Godt kendskab til hinanden = god trivsel!

Samarbejdet mellem skole og hjem og mellem hjemmene er vigtigt, hvis vi skal sikre trivsel for alle børn. Derfor gør vi helt fra skolestart meget ud af, at vi lærer hinanden at kende. Det gør det lettere at tale sammen, hvis der opstår svære situationer – f.eks. mobning. Børnene bliver mere trygge, når vi kender hinanden, og når de mærker, at vi sammen griber ind og støtter dem.

 

Aarhus Kommunes anti-mobbe-strategi