Nøgletal

Se flere nøgletal her: link til "Uddannelsesstatistik.dk"

Elever

79 % af vore elever synes at lærerne er meget gode til at hjælpe dem i skolen.
71 % af vore elever er meget glade for deres klasse.
69 % af vore elever er meget glade for Malling Skole.

Forældre

80 % af vore forældre vil helt sikkert anbefale Malling Skole til andre forældre.
76 % af vore forældre er tilfredse eller meget tilfredse med vores evne til at styrke barnets trivsel.
76 % af vore forældre er tilfredse eller meget tilfredse med samarbejdet mellem skole og hjem.

SFO

89 % af vore forældre er tilfredse eller meget tilfredse med vores SFO samlet set.
85 % af vore forældre er tilfredse eller meget tilfredse med SFO-personalets indsats i forhold til barnet.
98 % af vore forældre er tilfredse eller meget tilfredse med vores SFO’s åbningstider.

Rapporter om kvalitet, trivsel og tilfredshed

 

Vores sundhedsrapport 2019 

Vi har valgt at supplere den nationale trivselsmåling med en sundhedsmåling. Undersøgelsen har fokus på børnenes bevægelse, madvaner og søvn. For de ældste klasser er der også spørgsmål om seksualundervisning, alkohol, rygning og brug af euforiserende stoffer. Desuden spørger vi til børnenes mentale sundhed, herunder livsstilfredshed og samvær med andre.

Læs mere i skolens sundhedsrapport (pdf).