Gå til hovedindhold

Når dit barn er ny i skolen

Vi gør meget ud af, at dit barn føler sig velkommen på Malling Skole allerede fra den første dag.

Indhold

  Skoleskifte til Malling Skole

  Vi gør os umage for at placere dit barn i en klasse, der passer til dit barn. Så snart dit barn er placeret i en klasse, arrangerer vi et møde mellem dig, dit barn og kontaktlæreren samt et besøg i den nye klasse.

  Den første dag møder dit barn sin kontaktlærer på skolens kontor og de følges hen til klassen. De nye kammerater er på forhånd orienteret om deres nye klassekammerat.

  Forventninger til den nye elev og dig som forælder

  Samarbejdet mellem dit barn, dig som forælder og lærerne/pædagogerne er et fælles ansvar. På Malling Skole er det vigtigt, at vi har en åben, tydelig og tillidsfuld dialog om og med dit barn. På den måde udvikler dit barn sig bedst både fagligt, personligt, kulturelt og socialt.

  Al kommunikation foregår via forældreintra/AULA.

  Forventninger til dit barn i udskolingen

  Vi møder dit barn med en forventning om ansvarlighed og selvstændighed i forhold til skolearbejdet. Lærerne retter f.eks. kun opgaver, der afleveres rettidigt. Timerne med lektiehjælp og faglig fordybelse kalder vi "studietid". Det gør vi for at signalere, at eleverne skal lære selv at forvalte tiden, søge hjælp og vejledning.

  Vi samler mobiltelefoner ind ved timens begyndelse. Det gør vi for at fastholde fokus på det faglige indhold, så de ikke tager opmærksomhed og forstyrrer.

  Vores skole er meget opmærksom på fravær, og vi skal kende årsagen til elevernes fravær - enten på en seddel eller via AULA. Hvis vi ikke får en tilbagemelding fra dig vedr. dit barns fravær, registrerer vi fraværet som ulovligt fravær.

  Fra begyndelsen af 7. klasse, og efter at forældrene har givet deres tilladelse, har eleverne lov til at bevæge sig uden for skolens matrikel i den store spisepause.

  Sidst opdateret: 15. november 2023