OBS: Vi holder informationsmøde for forældre til kommende skolestartere tirsdag den 19. november 2019 kl. 16:30. 

 

Skolestart

På Malling Skole starter dit barn i 0. klasse i det år, hvor barnet bliver 6 år. 

Et eksempel: Hvis dit barn er født i 2014 og derfor bliver 6 år i 2020, så skal han/hun starte i skole den 10. august 2020.

Vores samarbejde med børnehaverne er vigtigt i forbindelse med skolestarten. Beslutningen om dit barns skolestart bygger på status- og udviklingssamtaler i den enkelte institution. Samtalen giver dig en samlet helhedsvurdering af dit barn, så du kan træffe beslutning om, hvornår dit barn skal begynde på Malling Skole.
Alle nye børn bliver overleveret i et tæt samarbejde mellem skole, forældre og børnehaven.

Vores indskoling underviser dit barn på barnets eget niveau, ud fra de forudsætninger og kompetencer, dit barn har. Det betyder i praksis, at dit barn er tilknyttet forskellige hold i løbet af en dag eller en uge.

I fagene dansk og matematik er der niveau-inddelte hold, som vi placerer børnene på efter deres kompetencer. Barnet flytter hold, når barnet har nået målene på et givet hold.

Mellemtrinnet

Vi er meget opmærksomme på hvor vigtig en grundig overlevering er, også ved skiftet fra indskoling til mellemtrin. Det sker når dit barn er færdig med 3. klasse.

Børn lærer bedst i trygge rammer og det kræver en god og sund klassekultur. Vores klasser har en/to klasselærere samt en klassepædagog fra SFO (senere fra fritidsklubben). Hele holdet samarbejder tæt om klassens trivsel.
Der er mange måder at lære på og vi bestræber os på at variere undervisningen, så eleverne bevarer deres glæde ved at lære i et forpligtende fællesskab.

Udskolingen

Udskolingen er 7. - 9. klasse. Ved skiftet mellem mellemtrin og udskoling er dit barn blevet mere selvstændigt. Vi er naturligvis fortsat meget opmærksomme på, hvor vigtig en grundig overlevering er, også ved skiftet til udskolingen i 7. klasse