Skolestart

På Malling Skole starter dit barn i 0. klasse i det år, hvor barnet bliver 6 år. 

Et eksempel: Hvis dit barn er født i 2016 og derfor bliver 6 år i 2022, så skal barnet starte i skole den 8. august 2022.

Vort samarbejde med børnehaverne er vigtigt i forbindelse med skolestarten. Beslutningen om dit barns skolestart bygger på status- og udviklingssamtaler i den enkelte institution. Samtalen giver dig en samlet helhedsvurdering af dit barn, så du kan træffe beslutning om, hvornår dit barn skal begynde på Malling Skole.
Alle nye børn bliver overleveret i et tæt samarbejde mellem skole, forældre og børnehaven.

Mellemtrinnet

Vi er meget opmærksomme på hvor vigtig en grundig overlevering er, også ved skiftet fra indskoling til mellemtrin. Det sker når dit barn er færdig med 3. klasse.

Børn lærer bedst i trygge rammer og det kræver en god og sund klassekultur. Vores klasser har en/to klasselærere samt en klassepædagog fra SFO (senere fra fritidsklubben). Hele holdet samarbejder tæt om klassens trivsel.
Der er mange måder at lære på og vi bestræber os på at variere undervisningen, så eleverne bevarer deres glæde ved at lære i et forpligtende fællesskab.

Udskolingen

Udskolingen er 7. - 9. klasse. Ved skiftet mellem mellemtrin og udskoling er dit barn blevet mere selvstændigt. Vi er naturligvis fortsat meget opmærksomme på, hvor vigtig en grundig overlevering er, også ved skiftet til udskolingen i 7. klasse.