Gå til hovedindhold

Hvis dit barn har særlige behov

Nogle børn har brug for støtte og særlige aftaler i skoletiden for at trives fagligt og socialt. Derfor har vi mange indsatser, som kan hjælpe dit barn. Alle indsatser og aftaler sker i tæt samarbejde mellem skole og hjem.

Indhold

  Når dit barn starter på Malling Skole, taler vi med dig om, hvilke særlige behov dit barn har, og hvordan vi bedst imødekommer dem. Sammen laver vi en handleplan og sætter mål for dit barns skolegang, og hvordan vi kan lave indsatser og aftaler, som understøtter dit barns udvikling. Er dit barn skolestarter, sker dette i tæt samarbejde med børnehaven. 

  Vi har mange tilbud og indsatser, hvis dit barn har særlige behov. Du kan læse mere om nogle af dem nedenfor.

  • Læsevejlederen er et supplerende undervisningstilbud til elever, der har skriftsproglige vanskeligheder og foregår oftest i klassens dansktimer.  Undervisningen foregår i tæt samarbejde med forældre.
  • Bogstavlydskursus er et tilbud til de børn, som har vist sig at have svært ved bogstavernes lyde og form ved sprogvurderingen i 0. klasse.  Som en del af kurset inviterer vi forældrene til et møde, hvor de får viden om sproglig stimulering ved lege, oplæsning, rim og remser hjemme og i skolen.
  • Læsestøtte i 1. klasse: Dårlige vaner kan være svære at bryde, hvis børn kommer usikkert fra start med læsningen. Derfor tilbyder vi læsestøtte i 1. klasse, hvor en læsevejleder sammen med dansklæreren laver undervisningsforløb for hele klassen eller mindre grupper, hvis de vurderer, at der er brug for en ekstra læseindsats.
  • Ordblindhed er noget, vi har fokus på allerede i indskolingen. Fra foråret i 4. klasse kan den nationale ordblindetest laves på barnet, hvis skole og hjem vurderer, at det er aktuelt. Hvis dit barn diagnosticeres som ordblind eller lignende vanskeligheder, tilbyder skolen IT til at kvalificere dit barns læsning og skrivning i samarbejde med læsevejlederen.
  • Støttecenteret på Malling Skole består af lærere og pædagoger, der har fokus på trivsel for både den enkelte elev og klassen, ligesom de vejleder skolens øvrige personale i arbejdet med adfærd, kontakt og trivsel.   
  • Mellemholdet er et tilbud til de elever, som har brug for en pause i hverdagen eller ikke trives. Den er placeret sammen med skolens støttecenter og yder støtte både socialt og fagligt. 
  Sidst opdateret: 15. november 2023