SFO forældrerådet  2019-20

Medlemmer

Kan kontaktes på AULA via nedenstående klasser:

FORMAND  
Katrine Knudby Mejdal 1.A
   
Næstformand  
Eva Mills 2.C
   
Forældrerepræsentanter  
Malene Kruhl 2.C
Karina Bjørndal Frost 0.B
   
Ledelsesrepræsentanter  
Lise Meyer  
Poul Nørgaard  
   
Medarbejderrepræsentant  
Ditte Schultz Andersen  

 

SFO forældreråd referater