Gå til hovedindhold

0.-3. klasse

I indskolingen har vi fokus på læsning, skrivning og matematik. Det handler om, at børnene udvikler gode vaner for skolearbejdet.

Indhold

  Malling Skoles indskoling er elever fra 0. til og med 3. årgang

  Eleverne går i traditionelle klasser på egen årgang, men arbejder i flere sammenhænge også på tværs af klasser, årgange og alder. Eleverne udfordres og udvikles derfor også på tværs af alder i forhold til rollemodeller, ansvar, kreativ læring m.m. Vi arbejder også med storeven/lilleven.

  Vores indskoling har et tæt samarbejde med dagtilbuddet i forhold til overgangen fra børnehave til skole.

  I indskolingen har vi mange faste traditioner i løbet af skoleåret - f.eks. i forhold til temauger, højtider og årstider. 

  Vi har fællessamling en gang om ugen, hvor hele indskolingen mødes på den store trappe.

  Vi ønsker:

  • at skabe tryghed og sammenhæng i overgangen fra dagtilbud til skole
  • at styrke elevernes trivsel og med særligt blik for både den fag-faglige og sociale udvikling
  • at skabe forskellige læringsmiljøer, der tilgodeser alle elever
  • at skabe mulighed for øget undervisningsdifferentiering
  • at give eleven mulighed for at afprøve forskellige sociale roller i det aldersintegrerede fællesskabe gennem de første tre år af deres skoleliv
  • at skabe rammer for et helhedsorienteret syn på den enkelte elev
  • at styrke lærer/pædagogsamarbejdet i både undervisning og fritid 
  Sidst opdateret: 15. november 2023